طراحی و اجرای دکوراسیون اداری

محیط اداری مانند هرمحیط دیگری ( خانه، هتل، رستوران و…)  نیاز به طراحی دکوراسیون خاص خود دارد. فضاهایی که باید ایجاد شود و استفاده از رنگهای مناسب، نورپردازی خاص و چیدمان خاص که رابطه مستقیم با نوع کار و فعالیتهایی که در آن انجام می شود دارد.

طراحی و اجرای دکوراسیون اداری تاثیر مستقیم در نظم دهی محیط و اجرای کار در بین نیروی انسانی  و همچنین خلق افراد آن محیط دارد.طراحی چیدمان اداری باید به صورتی باشد که در آن جایگاه کارکنان به خوبی انتخاب شده باشد بعنوان مثال کانتر منشی در جایگاهی قرارداده شود که دسترسی به آن راحت و در نگاه اول توجه را جلب نماید، یا مسیر رفت و آمد ارباب رجوع  و همینطور جایگاه مدیرعامل که از اهمیت ویژه ای برخوردار است به خوبی مشخص شود.

در خیلی از فضاهای اداری محیط به گونه ای می باشد که در آن شادی، خلاقیت و بهره وری تیمی احساس و ایجاد نمی شود.

ایجاد فضاهایی مانند سالن ورودی و کانتر منشی، اتاق کارکنان، اتاق کار گروهی، اتاق کنفرانس، کتابخانه، اتاق انتظار، سالن همایش، نمازخانه  و …فضاهایی است که در طراحی دکوراسیون اداری مورد توجه  قرار می گیرد، همچنین نحوه چیدمان مبلمان ، میز ، کانتر و لوازم دکوراتیو نیزدر زیبایی و نظم فضای اداری نقش مهمی دارد.

نورپردازی محیط نیز تاثیرمحسوس در زیبایی محیط و  کارکرد پرسنل دارد.انتخاب و استفاده از رنگ نیز متناسب با نوع فعالیت و کار می باشد و باید بهترین انتخاب را در رابطه با رنگ در دکوراسیون اداری در نظر گرفت.

استاندارد طراحی فضای اداری از پارامترهای مختلفی تشکیل شده  که می توان به نظم بخشیدن به محیط ، افزایش عملکرد کارکنان، آرامش و راحتی کارکنان، در دسترس و در دید بودن بعضی از فضاها، زیبایی فضا و… اشاره کرد که همگی باید در زمان طراحی مورد توجه قرار بگیرند.