کتابخانه الکساندرایت

کد محصول: –

طراحی کتابخانه به دو شکل عمومی و شخصی می باشد.

در طراحی یک کتابخانه عمومی از آنجا که یک مرکز علمی  و فرهنگی است می بایست  فضاهای مختلفی را در آن طراحی نمود،  فضاهایی مانند سالن مطالعه، سالن اجتماعات ، بخش نگهداری اسناد و کتابها، قفسه هایی با استاندارد لازم، میزهای دو نفره و با جداکننده میانی و فضایی برای استراحت  با مبلمانی مناسب با فضای کتابخانه، باید طراحی شود. در طراحی ابعاد  پیشخوان و میزهای مطالعه  باید شاخص های استاندارد را رعایت کرد. نور پردازی نیز  بسیار حائز اهمیت  است.

کتابخانه های اداری در تمام سازمانها  برای بایگانی کتابها و همچنین  نگهداری اسناد  ادارات ، سازمانها و شرکتهای کوچک  استفاده می شود. طراحی کتابخانه ها و قفسه های بایگانی در ادارات و سازمانها به دو شکل محفوظ و یا  قابل مشاهده می باشد. و علت  ایجاد درب جهت  اسنادی است که  لزومی به بازدید همگان ندارد و می بایست محرمانه حفظ گردد و بخش قابل مشاهده هم به دلیل نمایش کار جاری مجموعه و هم دسترسی آسان تر بی درب طراحی می شود.