پروژه های طرح پرداز پایا

طراح و مجری دکوراسیون داخلی

علی بابا

اجرای دکوراسیون داخلی - اداری

موسسه مالی توسعه

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی - اداری

شرکت ایستک

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی - اداری

دانشگاه قزوین

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی - اداری

خودروسازی راین

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی - اداری

بهشت زهرا

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی - اداری

فست فود رابو

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی - رستوران

سینما رباط کریم

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی - سینما

ساختمان استراتوس

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی - اداری

روزنامه دنیای اقتصاد

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی - اداری

پژوهشکده امام خمینی

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی - اداری

پترو صنعت گامرون

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی - اداری

بیمارستان امام زین العابدین علیه السلام

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی - بیمارستان

بنیاد شهید مطهری

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی - اداری

بانک گردشگری

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی - اداری